Лактофільтрум як фактор підвищення бактерицидної функції шкіри

3656

Стан нормальної мікрофлори є одним з важливих показників здоров'я організму. Кількісні та видові зміни складу нормофлори можуть супроводжуватися як розвитком захворювань, так і маніфестацією хвороб, що протікають субклінічно. Матеріал присвячений оцінці впливу вітчизняного лікарського препарату Лактофільтрум® ЕКО, що є додатковим джерелом харчових волокон (гідролізного лігніну) та пребіотика (лактулози) на склад стафілококів, як одного з основних умовно-патогенних представників мікробіоценозу шкіри.

Хоча популяція мікробів, що живе на шкірі, знаходиться у стані постійної зміни в силу максимального контакту з зовнішнім середовищем, розмноження мікроорганізмів обмежується факторами природної резистентності організму, такими як, імуноглобуліни класів А і G, трансферин, лізоцим, органічні кислоти та інші протимікробні речовини, а також низький рівень рН і низька температура шкіри.

Для оцінки неспецифічної резистентності шкіри використовується реакція іммуноприлипнення стафілококів. Зміна її може відображати рівень і взаємодію таких важливих компонентів резистентності, як імуноглобуліни і комплемент сироватки крові.

Важливий внесок в оцінку стану природної резистентності організму вносить і визначення кількісного складу представників нормальної мікрофлори, оскільки зниження бактерицидної функції шкіри супроводжується підвищенням рівня аутомікрофлори шкіри (АМФК). Порушення нормофлори шкіри проявляється, зокрема, надлишковою проліферацією коагулазонегатівних стафілококів, у порівнянні з контролем. При чому, як зазначалося раніше при обстеженні хворих на псоріаз, стафілококи (поряд з виявленими в осередках ураження вірусами папіломи людини (ВПЛ) можуть виступати в якості суперантігенов, стимулюючих резидентні імунокомпетентні клітини, запускаючи тим самим каскад цитокінових реакцій, що призводять до посиленої проліферації кератиноцитів.

Таким чином, стафілококи є одним з основних умовно-патогенних представників мікробіоценозу шкіри та визначення їхнього складу грає важливу роль в оцінці природної резистентності організму.

Наведені дані свідчать про доцільність своєчасної корекції АМФК шкіри, способи якої потребують подальшої оптимізації і можуть бути використані для первинної та вторинної профілактики порушень природної резистентності організму. При цьому раціональність пропонованого методу корекції порушень шкіри може оцінюватися з урахуванням визначення показників, що характеризують мікробну забрудненість шкіри.

Лактофільтрум® ЕКО має суттєві переваги перед іншими ентеросорбентами — представлений у таблетованій формі, а не у вигляді гелю або порошку, що ускладнюють дозування і не усуває його певного смаку і запаху, і добре переноситься.

Так, за даними Л.Д. Калюжної та співавторів, застосування Лактофільтрум® ЕКО (всередину віком до 3 років по ½ табл. 3 рази на день; від 3 до 12 років по 1 табл. 3 рази на день; від 12 до 18 років по 2 табл. 3 рази на день за 1-1,5 години до їди; на курс 10-14 днів) в монотерапії 26 дітей віком від 6 до 18 років, із атопічним дерматитом середнього ступеня тяжкості (індекс SCORAD від 24 до 62 ), призводило до 2-го дня прийому до усунення диспептичних явищ і нормалізації випорожнень до 10-14 дня — до переходу патологічного процесу у стадію легкого перебігу з істотним зменшенням суб'єктивних відчуттів, причому при використанні Лактофільтрум® ЕКО побічних явищ відзначено не було.

У проведеному нами дослідженні обстеженню підлягали 30 жінок у віці від 25 до 27 років (в середньому 25,6 років) і 30 жінок групи контролю (здорові донори того ж віку, які не отримували Лактофільтрум® ЕКО).

Матеріалом для дослідження були зіскрібки здорової шкіри. Збір матеріалу проводився одноразовим скарифікатором. Кількісну оцінку репрезентативних представників стафілокока проводили методом агарових відбитків з використанням «Бактотестів» — стерильних пластикових одноразових мікрочашек площею 10 см2.

У групі обстежених жінок знімали відбитки з ділянок видимої здорової шкіри. У контрольній групі відбитки брали з того ж біотопу правого передпліччя. Посів відбитків проводили на 10% кров'яний агар і на середу Columbia фірми Baio Merieyx. Час аплікації становив 40 сек. Посіви інкубували в термостаті при 37 градусах протягом 48 годин. Вирощені колонії пораховували і пофарбували по граму. Для ідентифікації чистої культури стафілококів використовували тест на виявлення плазмокоагулази з урахуванням лецітовітелази, продукуємої на жовчно-сольовому агарі.

За кількістю виражених колоній (ступенем обсіменіння шкіри) визначали рівень аутомікрофлори шкіри контрольної групи. При цьому було виділено 4 групи: перша — з нормальним рівнем АМФК (до 20 КУО / відбиток); друга — з підвищенням (21-100 КУО / відбиток); третя — з високим (більше 100 КУО / відбиток; четверта — з дуже високим рівнем АМФК (суцільний ріст). За результатами дослідження було встановлено, що до застосування Лактофільтрум® ЕКО у 9 (27%) жінок основної групи і у 8 (26,6% ) контрольної групи відзначався підвищений рівень АМФК, що свідчило про значне зниження у них природної резистентності і компенсаторних можливостей шкіри.

Після прийому Лактофільтрум® ЕКО (по 2 таб. 3 рази на день за 1-1,5 год. до їжі ) протягом 30 днів у 7 (77,7%) з 9 жінок (р <0,05) в основній групі сталася нормалізація кількості колонієутворювальних одиниць Staphylococcus aureus, що відбиває корекцію аутомікрофлори здорової шкіри (у 3,8 разів) після прийому Лактофільтрум® ЕКО. Підвищений рівень АМФК залишався тільки у 2 (22,3%) жінок основної групи, що достовірно відрізнялося від кількості жінок з підвищенням цього показника до прийому продукту (р <0,05). У контрольній групі жінок, які не отримували Лактофільтрум® ЕКО, рівень АМФК через 1 місяць статистично не змінився і зниження кількості колонієутворювальних одиниць Staph.aureus зазначалося, як і місяць тому у 8 (26,6%) жінок. Відмінності між кількістю жінок в основній групі з підвищеним рівнем АМФК після прийому Лактофільтрум® ЕКО — 2 (6,6%) і контрольній групі — 8 (26,6%) були істотні (р <0,05) (також, як і між жінками основної групи до отримання курсу Лактофільтрум® ЕКО – 9 (27%) і після прийому Лактофільтрум® ЕКО – 2 (6,6%); (р <0,05). Отримані дані свідчать про нормалізацію кількості колонієутворюючих одиниць Staph. aureus, що відображає корекцію аутомікрофлори здорової шкіри у 3,8 разів після прийому Лактофільтрум® ЕКО.

НАЗАД